جدول کلمات سخت شماره 136

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 28 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:09:00
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:09:41
 • 180950 بیتا طحانی
  زمان حل: 00:10:20
 • 193610 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:11:01
 • 155060 آقاجانایی
  زمان حل: 00:11:11
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:11:23
 • 205337 +A
  زمان حل: 00:11:23
 • 206363 الف با
  زمان حل: 00:12:17
 • 139163 A.ho
  زمان حل: 00:13:31
 • 121768 HamedJim
  زمان حل: 00:13:51
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)