جدول کلمات سخت شماره 136

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 39 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:09:00
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:09:41
 • 155060 آقاجانایی
  زمان حل: 00:11:11
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:11:23
 • 139163 A.ho
  زمان حل: 00:13:31
 • 121768 HamedJim
  زمان حل: 00:13:51
 • 141365 آقا بالایی
  زمان حل: 00:15:08
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:17:05
 • 139402 محمد مرادی
  زمان حل: 00:19:21
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:19:39
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)