جدول کلمات سخت شماره 216

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 25 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:11:14
 • 121768 HamedJim
  زمان حل: 00:12:16
 • 205337 +A
  زمان حل: 00:12:30
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:12:47
 • 193610 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:13:01
 • 139714 پتروس فداکار
  زمان حل: 00:15:07
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:15:55
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:16:50
 • 180950 بیتا طحانی
  زمان حل: 00:16:58
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:17:18
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)