جدول کلمات سخت شماره 230

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 44 نفر
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:08:55
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:09:31
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:10:23
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:11:10
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:11:14
 • 139163 A.ho
  زمان حل: 00:11:42
 • 138755 sس.د
  زمان حل: 00:11:53
 • 139714 پتروس فداکار
  زمان حل: 00:11:59
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:13:51
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:14:08
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)