برو برای حل این جدول

جدول کلمات سخت شماره 252

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 58 نفر


 • فراز فرزین
  0:8:57
 • بهروز
  0:9:27
 • بهروز قدیمی
  0:9:50
 • ارشام رمضانی بدلبو
  0:11:4
 • علی رمضانی بدلبو
  0:11:50
 • مبین رضائی 1
  0:11:58
 • سعیده حضرت پور
  0:12:40
 • بیژن
  0:14:45
 • Rouzbeh am
  0:14:50
 • HamedJim
  0:14:59
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- مردی که به تازگی ازدواج کرده
1- خوش اخلاق
2- قلابی
2- فیلمی از فریدون جیرانی
3- جام معروف
3- تبهکار
3- سرمربی سابق تیم پرسپولیس
3- پسوند شباهت
4- مرکز یونان
4- شامی
4- آ…
4- رودی د…
5- ب…
5- فرستاده …
5- ستار…
6- گروه …
6- ش…
6- اتاق …
7- جدال و …
7- از صفا…
7- شهر ب…
8- واح…
8- چرند…
8- صدایی …
9- در ی…
9- شکل …
9- پستی …
10- مر…
10- سر…
10- سرگردا…
11- به…
11- ش…
11- ب…
12- بهتر …
12- مر…
12- نسب…
12- پ…
13- بگوی…
13- رشت…
13- فهمید…
13- زمان …
14- هم…
14- ک…
15- جف…
15- از رودهای …
عمودی
1- گیاه یکساله زینتی از تیره آلاله ها
1- از ظروف آشپرخانه
2- دارای تعادل
2- نوعی چاشنی غذا
3- رایگان
3- وسط هر چیز
3- پایتخت کشورمان
3- ضمیر غایب
4- نشانه تیر
4- ننگی و سختی
4- زین…
4- گیاهی از ت…
5- کیس …
5- سیستم ضبط م…
5- نام …
6- ساکن و…
6-
6- از پرندگ…
7- شمشی…
7- آبله …
7- ابریش…
8- غذای…
8- چاق …
8- نت…
9-
9- معاینه…
9- پسر حضرت…
10- رنگی از …
10- نوعی ور…
10- آهنگی از مو…
11- به مق…
11- گلزن …
11- سخن…
12- نوعی…
12- جواب…
12- واحد سر…
12- بر پل…
13- آب…
13- بلای …
13- عضو…
13- شام…
14- سا…
14- نام آتشکده…
15- زما…
15- پایتخت…