برو برای حل این جدول

جدول کلمات سخت شماره 253

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 60 نفر


 • مبین رضائی 1
  0:7:36
 • فراز فرزین
  0:9:42
 • ارشام رمضانی بدلبو
  0:12:32
 • مبین رضائی
  0:14:6
 • رضا مارینی
  0:14:17

 • 0:14:20
 • حسین عبدالهی خوشمردان
  0:14:41
 • بیژن
  0:15:9
 • A.ho
  0:15:29
 • اکبر آفاقی
  0:16:41
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- پدر داستان نویسی فارسی، مولف فارسی شکر است
2- تکلم کننده
2- آهسته
2- زیان و گزند
3- روده ها
3- کاشف آسپرین
3- همان دم
4- شهر ترکیه
4- بزرگترین سیارک منظومه شمسی
4- سیخ کباب
5- همرا…
5- کنایه از مح…
5- پی…
5- راه ب…
6- گروه…
6- فیلمی از ا…
7- قوه تخ…
7- به رخ کش…
7- جمله ه…
8- خوی اش …
8- فیلمی با با…
9- داخ…
9- با…
9- گرو…
10- فیلمی از (…
10- شهری …
11- ص…
11- ظاهر…
11- مقاب…
11- ت…
12-
12- شک…
12- نامی…
13- شهر مذ…
13- رودی …
13- تص…
14- جای…
14- قهرمان ق…
14- نام…
15- از ورزش…
عمودی
1- سازگاری، همراهی
1- از آثار چارلز دیکنز
2- به طور یقین
2- پرستاری
2- دکان یا شغل کفشدوزی
3- شکل هندسی خانه خدا
3- خدشه دار
3- از شهدای صدر اسلام
4- بی باک
4- صندوقی که در آن یخ بگذارند
4- خورد…
5- برا…
5- از طوا…
5- مثل …
6- مکر …
6- میزان …
6- مجاز…
7- توان…
7- م…
7- همچون…
8- ن…
8- ل…
8- قر…
8- نشانه…
9- ماه …
9- جل…
9- موسیقی دان ایتالیایی سازن…
10- اصل …
10- بلن…
10- آهو…
11- دفتر کوچک ح…
11- پشت…
11- پسوند…
12- سوره 39…
12- از اور…
12- میدانی در…
13- روز ع…
13- خارپشت…
13- شبکه …
14- کمد…
14- برگه ها…
14- ع…
15- فیلمی از …
15- ط…