برو برای حل این جدول

جدول کلمات سخت شماره 254

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 64 نفر


 • مبین رضائی 1
  0:7:37

 • 0:11:18
 • فراز فرزین
  0:13:13
 • ارشام رمضانی بدلبو
  0:13:45
 • HamedJim
  0:15:4
 • فاطمه خسروی
  0:16:15
 • مبین رضائی
  0:16:31
 • Eli jamali
  0:16:49
 • پرنده
  0:17:11
 • اکبر آفاقی
  0:17:21
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- از نام های خداوند
1- نفس سیگاری
2- از باشگاه های برزیلی
2- آکنده
3- زیر پا مانده
3- طلای سبز
3- نگاه خیره
3- خادم یک امیر
4- وسیله ورزشی
4- صدای بلند
4-
4- از احا…
5- سن…
5- خوی…
5- دردل…
6- سرک…
6- ن…
6- کلا…
6- مای…
7- ف…
7- ویژگی شرکت …
8- گر…
8- قلعه…
8- خداحاف…
8- ح…
9- فیزیکدان و فیلسوف اتر…
9- اجرام…
10- میوه…
10- حیوان…
10- جانوری …
10- چک…
11- م…
11- بهترین در می…
11-
12- پایین رف…
12- لغ…
12- بسیار…
12-
13- حق …
13- سرسلس…
13- مرکز…
13- هوش ب…
14-
14- ه…
15- بخی…
15- صرف نظر …
عمودی
1- غذای مجردی
1- بازیگر سریال سرزمین کهن
1- از شهرهای استان هرمزگان در کنار دریای عمان
2- (کارن......) روانشناس آلمانی
2- دونفر که به یک زبان صحبت کنند
3- ظرف سرکه
3- قاصد بهاری
3- پرورش دهنده
4- بوسه
4- فریب
4- بند …
4- کمک…
5- همی…
5- کشور …
6- تکی…
6- ماده ای مخدر …
6- ساز…
6- کالای نو…
7- ز…
7- ماهیچ…
7- خوش…
8- پول…
8- پار…
8- بازند…
8- ت…
9- م…
9- پایتخت…
9- صدا…
10- فلز…
10- نت یکی م…
10- پسوند …
10- هافبک …
11- فو…
11- از سبزی…
12- چاشنی …
12- عدد…
12- اس…
12- دشم…
13- ب…
13- نوعی دفا…
13- ساز…
14- شش دهم …
14- انتقا…
15- پر…
15- به تارو…
15- م…