برو برای حل این جدول

جدول کلمات سخت شماره 297

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 67 نفر


 • حسین عبدالهی خوشمردان
  0:6:58
 • فراز فرزین
  0:6:59
 • مبین رضائی 1
  0:7:19
 • بهروز قدیمی
  0:9:0
 • مبین رضائی
  0:9:9
 • مهرانا
  0:9:13
 • M
  0:9:18
 • Rouzbeh am
  0:9:35
 • فاطمه خسروی
  0:10:41
 • حسین جلیلی
  0:10:54
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- دو اثر ماندگار شیخ اجل سعدی شیرازی
2- بالش
2- سبز روشن
2- واحد شمارش کاغذ
3- اثر رطوبت
3- اشعه مجهول
3- جکوزی
3- حرف هشتم لاتین
4- شهر تاریخی سوریه
4- رشته ای در ژیمناستیک
4- نوعی خ…
5- سی…
5- ستار…
5- آلوده…
6- معل…
6- م…
6- پرشد…
7- رها …
7- زع…
7- ماد…
8- نوعی…
8- از غذاهای …
8- بیما…
9-
9- زنجب…
9- اتحادیه ت…
10- انجام دادن ا…
10- سن…
10- شهر شم…
11- از اعد…
11- برجی …
11- شیری…
12- ح…
12- دارا…
12- گو…
13- نوعی…
13- ما…
13- سبز…
13- فریاد ت…
14- راه ز…
14- رو…
14- خج…
15- اثر تاریخی مصر در…
عمودی
1- به بهترین شیوه
1- خصومت
2- شیره چغندر قند
2- مجموعه شعری از هوشنگ ابتهاج
3- ناخن ستور
3- نامی دخترانه
3- چو حل گشت آسان شود
3- شهر ارگ
4- از حروف یونانی
4- روزی دهنده
4- مستمر…
5- دسته…
5- در مسابقات ورز…
5- دست و پایی ک…
6- به آرز…
6- ط…
6-
7- اکس…
7- فل…
7- کارگ…
8- قلم ت…
8- مس…
8- نت شش…
9- لبریز…
9- شا…
9- ر…
10- گل ه…
10- منسوب…
10- کشوری پادشاهی…
11- ب…
11- زمین س…
11-
12- کم…
12- کشیک و پا…
12- مته…
13- یکی ا…
13- پارچه…
13- جمع…
13- ک…
14- در آمار به مع…
14- بی نق…
15- هر چیز…
15- مخترع سو…