برو برای حل این جدول

جدول کلمات سخت شماره 389

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 104 نفر


 • مبین رضائی 1
  0:5:58
 • بهروز
  0:6:15
 • حسین عبدالهی خوشمردان
  0:6:33
 • فراز فرزین
  0:6:35
 • مهرانا
  0:6:53
 • M
  0:7:49
 • عرب
  0:8:28
 • محمّد عبدالهی خوشمردان
  0:8:43
 • سعیده حضرت پور
  0:8:56
 • مبین رضائی
  0:9:12
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- لوازم مورد نیاز نوزاد که خانواده عروس برای اولین زایمان فرزند دختر خودشان تهیه میکنند
1- نوعی غذای شیرازی
2- مارکی بر خودروهای سنگین
2- مرکز استان مازندران
2- دوباره کاری
3- زن گندمگون
3- در بورس خرید و فروش میشود
3- زن نیکو
4- آموزش
4- مرکز فراری
4- ب…
4- آقا…
5- از خانم ها…
5- ب…
5- خوا…
6- مظهر زیبا…
6- ج…
6- عزی…
7- م…
7- خوشح…
7-
8- قطعه ای…
8- نکوه…
8- دست به …
9- گوسف…
9- حق خود …
9- یکی از شهرستان های…
10- م…
10- مردا…
10- اشرف …
11- شهر دیگر استا…
11- درختی مخ…
11- خمید…
12-
12- توبه پذیرنده …
12- مخفف…
12- قلعه…
13- مخفف…
13- پیمود…
13- دریچه…
14- نوعی…
14- آوای…
14- پسر سهراب…
15- اسرار آمیزترین پ…
15- مول…
عمودی
1- غذایی نیمه فوری و تند متعلق به مناطق جنوبی ایران
1- استخوانی که در شرط بندی می شکنند
2- ضرب شمشیر
2- میل خانم های باردار به برخی خوراکی ها
2- مقابل پایین
3- کشور با سوادان
3- اکنون
3- میوه خوشه ای
4- حشره پر کار
4- اصل و آغاز
4- صدای…
4- واژه…
5- سازمان سنت…
5- کشور …
5- نفس…
6- گردا…
6- از صفات…
6- پرند…
7- گل …
7- شهر ق…
7- زمان …
8- نصب و عزل و قبول استعفای عالیترین…
8- مر…
8- ش…
9- س…
9- افسر نی…
9- م…
10- تراو…
10- تا…
10- رود …
11-
11- آ…
11- پوسته گن…
12- رودس…
12- علامت …
12- بازی خ…
12- مرض…
13- نام …
13- جدید …
13- اپرای کو…
14- سالن ا…
14- همی…
14- وسیل…
15- سی…
15- بازیکن تیم ملی ایران در جام جهانی 1998 که …