جدول کلمات عمومی شماره 149

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 41 نفر
 • 110266 ایرج قاضی
  زمان حل: 00:07:15
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:12:10
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:14:38
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:17:43
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:18:33
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:18:39
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:21:03
 • 84657 شیرازی
  زمان حل: 00:26:42
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:29:59
 • 111732 عزیز سعیدی
  زمان حل: 00:31:14
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)