برو برای حل این جدول

جدول کلمات عمومی شماره 159

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 66 نفر


 • مبین رضائی 1
  0:5:9
 • بهروز قدیمی
  0:5:14
 • فراز فرزین
  0:5:29
 • محمد عرفانی
  0:5:57
 • مبین رضائی
  0:6:12
 • ارشام رمضانی بدلبو
  0:6:30
 • هاتف یغما
  0:8:15
 • سعیده حضرت پور
  0:8:45
 • Rouzbeh am
  0:8:52
 • فاطمه خسروی
  0:8:53
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- فرو دادن به درون معده
1- دریاچه شیشه ای و مصنوعی
2- سردسته پیشوا
2- حیوان بدبو
2- جمع هدیه
3- مایه نشاط و خرمی دل
3- بی خبر ، غفلت کننده
3- شهری در افغانستان
4- پسوند نگاه دارنده
4- ساز مولانا
4- دند…
4- سرد…
5- دندان…
5- دگ…
5- خاتم…
6- آنچه در…
6- ن…
6- شما…
7- دستبن…
7- نوعی پار…
7- خو…
8- کامل…
8- مخترع م…
8- شریف تر…
9- بلندترین قله رشته كو …
9- اقرا…
9- نام دیگ…
10- حرف …
10- جزیره اس…
10- د…
11- شهری دراستان…
11- غریو…
11- د…
12- حاص…
12- ق…
12- صابو…
12- آزرده …
13- خانه…
13- شیپو…
13- دختر…
14- بی دین ،…
14- واحد…
14- آر…
15- كسی كه تحت تأثیر ع…
15- فیلمی از غلامرضا رمضانی (روی…
عمودی
1- شکیبایی
1- خون آشام سینما
2- قمارباز خاکسترنشین
2- معتمدان
2- جهانگرد
3- آشکار
3- جمع شریک
3- اهریمن
4- درخت تسبیح
4- نامعلوم ، مجهول
4- چاشن…
4- کلمه…
5- گیرند…
5- سگ ف…
5- شخص…
6- گردا…
6- ت…
6- بازیچه…
7- پیشوا…
7- نوعی…
7- نان …
8- دس…
8- د…
8- سبکی …
9- سبزی…
9- گا…
9- عدد…
10- از شهرهای …
10- فهمی…
10- مقا…
11- نفس …
11- ش…
11- خواب …
12- صف …
12- من …
12- کشته شده…
12- پیچ…
13- مجال…
13- ب…
13- مجلس…
14- میل شدید زنان حام…
14- مج…
14- موافق…
15- عز…
15- رنگ …