جدول کلمات عمومی شماره 228

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 30 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:07:05
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:10:17
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:12:05
 • 139259 ارمین فضلی
  زمان حل: 00:12:41
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:14:07
 • 109460 hamed dashti
  زمان حل: 00:16:08
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:17:34
 • 142337 شاهین
  زمان حل: 00:18:15
 • 106390 نعیم اردکانی
  زمان حل: 00:18:27
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:26:14
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)