برو برای حل این جدول

جدول کلمات عمومی شماره 255

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 54 نفر


 • بهروز قدیمی
  0:5:29
 • مبین رضائی 1
  0:7:10
 • فاطمه خسروی
  0:7:16
 • فراز فرزین
  0:9:51
 • مبین رضائی
  0:10:33
 • آخر صف
  0:10:50
 • H
  0:11:41
 • حسین7
  0:12:11
 • مهرداد محمدخانی
  0:12:29
 • مصطفی پورقاسمی
  0:13:22
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- این گاز چهار پنجم هوا را تشکیل می دهد
1- نامی که در قدیم به شاخه ای از بی مهرگان داده می شد
1- شریان بدن
2- سرشت
2- بزرگان
2- فدیه
3- جایگزینی
3- اراده خدا
3- ثابت ، برقرار
4- رتبه و پایه
4- شکایت…
4- قرار…
4- آخرین …
5- شکوه گو…
5- بد…
5- نخستین بان…
6- روز ۲۸ ا…
6- محل نمایش کا…
6- مخف…
7- ا…
7- منظر…
7- خط…
8- فر…
8- د…
8-
9- بلندترین ضلع م…
9- غذای…
9- ق…
10- بلی د…
10- وسیله ای بر…
10- رونق…
11- روزی…
11- دربا…
11- کلام…
12-
12- سازمان پیمان…
12- ر…
12- گستاخ…
13- پیام…
13- شهر سر…
13- کشور …
14- فرزند حض…
14- ضد…
14- از غذاهای…
15- زمی…
15- اثری از …
15- جمله…
عمودی
1- آدمی
1- نوعی فیروزه شفاف
2- در این روش گیاهانی که به شدت به شوری مقاومند در مجاور نوارهای زراعی کشت میشوند
2- سرزمین
3- یادگار سوختگی بر پوست
3- احصاییه
3- ته نشین مواد
4- خم بزرگ
4- پیشوا
4- ابریشم کم بها
4- درخت…
5- خ…
5- از ال…
5- حرف …
6- از حروف …
6- نوعی …
6- مرض اخت…
7- پل…
7- نوع…
7- پره…
8- سایه زن…
8- ر…
8- کشور…
9- کر…
9- جهانگ…
9- گر…
10- از چهار…
10- و…
10- صفحه …
11- سنگ…
11- آب…
11- ز…
12- صاف …
12- عدد …
12-
12- حرف…
13- بزرگت…
13- ج…
13- چ…
14- ر…
14- نوعی ضایعه مزمن و پیشرونده…
15- آزادیخواه م…
15- گل هم…