برو برای حل این جدول

جدول کلمات عمومی شماره 256

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 54 نفر


 • بهروز قدیمی
  0:4:33
 • مبین رضائی 1
  0:6:19
 • مبین رضائی
  0:7:13
 • فاطمه خسروی
  0:7:19
 • هاتف یغما
  0:9:0
 • فراز فرزین
  0:9:4
 • آخر صف
  0:9:8
 • مهرداد محمدخانی
  0:10:18
 • مصطفی پورقاسمی
  0:10:18
 • H
  0:10:52
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- از آثار باستانی تبریز معروف به ( فیروزه اسلام)
1- بسیار زیبا یا خوشایند که ذهن را به خود مشغول کند
2- رخنه ، تباهی
2- کهن و قدیمی
2- ورزش ذهنی
3- نت ششم
3- چاپلوسی
3- بدهی ، قرض
3- دشوار
4- نوعی برنج مرغوب ایرانی
4- ر…
4- برج ک…
5- درون…
5- پرنده …
5- ص…
6- زیار…
6- قطار …
6- خ…
7- تیر پ…
7- سنگ…
7- آثار و عوارض طبیعی در یک جو…
8- لطیف…
8- فاصل…
8- نوعی…
8- واحد …
9- به معنی آشکار …
9- و…
9-
10- کشوری در…
10- مرکز …
10- گلی…
11- اثر…
11- و…
11- کشت…
12- مخف…
12- اسب…
12- مسافرت ب…
13-
13- تن…
13- ف…
13- صدا…
14- خ…
14- نو…
14- گیا…
15- م…
15- دریاچه شی…
عمودی
1- پاینده
1- از کتابهای محمود گردیزی غزنوی
2- درود
2- ته نشست آب
2- چند شاعر
3- پوشاک ستور
3- بخشنده
3- نوشته های اصلی
3- فرومایه
4- نظریه
4- فق…
4- ب…
5- پوشیده …
5- مربوط ب…
5- ذغال س…
6- عضو ش…
6- تقویت کنن…
6- ش…
7- قطع…
7- چ…
7- همه …
8- ما…
8- نام…
8- از …
8- حرف …
9- خ…
9- تن…
9- شتر…
10- از روده…
10-
10- ب…
11-
11- از هف…
11-
12- قیمت…
12- کر…
12- پاک…
13- شیوه …
13- سبزی…
13- گونه…
13- زنده…
14- واحد…
14- چر…
14- آش پختنی …
15- نوعی خو…
15- ا…