جدول کلمات عمومی شماره 27

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 63 نفر
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:00:00
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:00:08
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:06:43
 • 105907 مریم نظری
  زمان حل: 00:09:54
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:10:32
 • 90598 سید جواد احمدزاده
  زمان حل: 00:11:16
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:12:06
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:12:57
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:13:17
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:16:40
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)