جدول کلمات عمومی شماره 27

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 112 نفر
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:06:43
 • 240656 بهروز قدیمی
  زمان حل: 00:06:46
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:08:41
 • 275164 فراز فرزین
  زمان حل: 00:08:50
 • 142969 صدف
  زمان حل: 00:08:59
 • 180539 پانیذ اکبری
  زمان حل: 00:09:33
 • 105907 مریم نظری
  زمان حل: 00:09:54
 • 204234 امیر
  زمان حل: 00:09:55
 • 169035 505
  زمان حل: 00:10:20
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:10:32
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)