جدول کلمات عمومی شماره 28

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 108 نفر
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:06:36
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:07:09
 • 275164 فراز فرزین
  زمان حل: 00:07:41
 • 206044 H
  زمان حل: 00:08:18
 • 275305 محسن عباسی
  زمان حل: 00:08:22
 • 180539 پانیذ اکبری
  زمان حل: 00:08:50
 • 192977 آخر صف
  زمان حل: 00:09:17
 • 204234 امیر
  زمان حل: 00:09:31
 • 124129 ارشام رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:09:37
 • 251549 [251549]
  زمان حل: 00:09:43
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)