جدول کلمات عمومی شماره 28

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 83 نفر
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:06:36
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:10:26
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:10:29
 • 112468 سید محمد گشتی
  زمان حل: 00:11:03
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:11:12
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:11:44
 • 90598 سید جواد احمدزاده
  زمان حل: 00:12:35
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:12:42
 • 141984 emel
  زمان حل: 00:12:54
 • 142969 صدف
  زمان حل: 00:13:06
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)