جدول کلمات عمومی شماره 3

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 221 نفر
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:06:47
 • 181356 فریده شبان
  زمان حل: 00:07:14
 • 180390 شیما اکبری
  زمان حل: 00:10:50
 • 142969 صدف
  زمان حل: 00:11:40
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:11:49
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:12:56
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:14:10
 • 127803 مهدیه
  زمان حل: 00:16:11
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:16:28
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:18:05
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)