جدول کلمات عمومی شماره 2

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 • ج
 • ح
 • خ
 • ه
 • ع
 • غ
 • ف
 • ق
 • ث
 • ص
 • ض
 • گ
 • ک
 • م
 • ن
 • ت
 • ا
 • ل
 • ب
 • ی
 • س
 • ش
 •  
 • چ
 • و
 • پ
 • د
 • ذ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • ط
 • ظ
حل شده توسط 279 نفر
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:05:57
 • 112468 سید محمد گشتی
  زمان حل: 00:11:10
 • 118834 اسدالله فقیهی
  زمان حل: 00:13:31
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:13:36
 • 90598 سید جواد احمدزاده
  زمان حل: 00:16:46
 • 134137 صالح زمانی نژاد
  زمان حل: 00:18:52
 • 116653 آیدا رضایی
  زمان حل: 00:19:28
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:19:47
 • 129011 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:20:28
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:21:57
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)