جدول کلمات عمومی شماره 35

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 90 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:08:06
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:09:01
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:09:15
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:10:33
 • 105907 مریم نظری
  زمان حل: 00:11:05
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:11:31
 • 139163 A.ho
  زمان حل: 00:11:38
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:12:00
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:12:22
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:12:57
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)