جدول کلمات عمومی شماره 402

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 27 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:07:14
 • 109460 hamed dashti
  زمان حل: 00:08:01
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:08:16
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:11:41
 • 132824 بهزاد کاظمی
  زمان حل: 00:12:47
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:13:19
 • 141028 شهره نادری
  زمان حل: 00:15:36
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:21:25
 • 93546 كاوه يگانه افشار
  زمان حل: 00:22:44
 • 142337 شاهین
  زمان حل: 00:27:21
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)