جدول کلمات عمومی شماره 404

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 29 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:06:44
 • 109460 hamed dashti
  زمان حل: 00:08:36
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:09:15
 • 99482 محمدصدیقان قوجه بیگلو
  زمان حل: 00:10:52
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:11:31
 • 93546 كاوه يگانه افشار
  زمان حل: 00:17:22
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:19:04
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:21:34
 • 142337 شاهین
  زمان حل: 00:23:05
 • 141028 شهره نادری
  زمان حل: 17:53:16
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)