جدول کلمات عمومی شماره 480

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 36 نفر
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:07:35
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:08:18
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:09:29
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:11:25
 • 109460 hamed dashti
  زمان حل: 00:11:26
 • 138360 محمدصدیقان
  زمان حل: 00:13:16
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:13:31
 • 180950 بیتا طحانی
  زمان حل: 00:13:38
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:15:44
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:17:58
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)