جدول کلمات عمومی شماره 49

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 60 نفر
 • 105907 مریم نظری
  زمان حل: 00:09:12
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:09:56
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:11:22
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:11:54
 • 142192 مه سا ذوالفقاری
  زمان حل: 00:12:44
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:12:50
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:13:10
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:13:22
 • 113248 محمدرستم زاده
  زمان حل: 00:14:13
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:14:27
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)