جدول کلمات عمومی شماره 5

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 279 نفر
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:06:10
 • 142969 صدف
  زمان حل: 00:08:12
 • 181356 فریده شبان
  زمان حل: 00:08:15
 • 180539 پانیذ اکبری
  زمان حل: 00:09:32
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:10:13
 • 90598 سید جواد احمدزاده
  زمان حل: 00:12:10
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:13:00
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:13:15
 • 127803 مهدیه
  زمان حل: 00:14:08
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:14:55
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)