برو برای حل این جدول

جدول کلمات عمومی شماره 525

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 69 نفر


 • بهروز
  0:7:28
 • مبین رضائی 1
  0:8:20
 • آخر صف
  0:9:44
 • بهروز قدیمی
  0:9:53
 • رضا مارینی
  0:10:28
 • فاطمه خسروی
  0:10:57
 • H
  0:11:54
 • mehrana
  0:12:20
 • Rouzbeh am
  0:12:34
 • حسین عبدالهی خوشمردان
  0:12:40
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- زمان مرگ
1- بازیگر و کارگردان اهل ایالات متحده آمریکاست که دو بار برنده جایزه اسکار شده است
2- شیرزن کربلا
2- از دختران حضرت شعیب
2- بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان
3- زادگاه نیما شاعر نوپرداز
3- مهار بینی شتر
3- الفبا ی موسیقی
3- ویتامین انعقاد خون
4- خودروی د ه نفره
4- اسیدی در…
4- پایتخ…
5- اتومب…
5- واحد پول…
5- ی…
5- چش…
6- عنصر شما…
6- محلی برای …
6- بازی …
7- م…
7- هیئت یا انجمنی مرکب از چند نفر که…
8- بیما…
8- ق…
8- نام یکی از خ…
9- مخصوص …
9- پایت…
10- آوا…
10- انصا…
10- بخت …
11- به ه…
11- بارا…
11- کامل…
11- پرچم…
12- از اجسام مع…
12- پوچ…
12- چو ب…
13- آخرین …
13-
13- سوره ۳۰…
13- گردنبن…
14- دارای …
14- نقطه…
14- زن ک…
15- مجموعه سخنان حک…
15- پایتخ…
عمودی
1- زناشویی
1- سرپیچی کردن
2- نوعی پیشوند فعل ماضی
2- دریاچه ای در قاره آفریقا
2- مال کسی را به زور ضبط کردن
3- زود و فوری
3- گیاهی است بیابانی دارای برگ های پهن و گل های سرخ و بنفش
3- یکدندگی
3- چسبناک
4- از جنگهای صدر اسلام
4- روز ن…
4- سازنده…
5- همراه ک…
5- حیوا…
5- داس…
6- بز…
6- واحد ش…
6- نوع…
6- سط…
7- نام کوچک "لی" خانم ب…
7- از شهرهای…
8- واحد طو…
8- س…
8- ایالتی …
9- آشفته …
9- صنعتی…
10- شخص…
10- زن ناز…
10- گل …
10- زیر پ…
11- ا…
11- ویتامین …
11- حس ب…
12- ناا…
12- بندگى د…
12- در دریا …
13- خط کش…
13- حر ف دو…
13- طبیعی …
13- تظاهر…
14- سعا…
14- ب…
14- ش…
15- از وسا…
15- بناهایی که در زما نهای گذشته ساخته شده ا…