جدول کلمات عمومی شماره 53

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 72 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:07:56
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:08:49
 • 105907 مریم نظری
  زمان حل: 00:09:17
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:09:27
 • 168973 مهرداد محمدخانی
  زمان حل: 00:10:40
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:10:50
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:11:24
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:11:51
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:13:05
 • 140755 الهه
  زمان حل: 00:13:32
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)