جدول کلمات عمومی شماره 612

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 41 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:15:04
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:15:32
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:24:03
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:25:23
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:27:30
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:34:55
 • 141248 h.z
  زمان حل: 01:00:40
 • 133449 عبدالله رونده
  زمان حل: 03:02:49
 • 93546 كاوه يگانه افشار
  زمان حل: 1.18:22:40
 • 138899 مینا میر
  زمان حل: 26.20:56:22
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)