جدول کلمات عمومی شماره 78

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 58 نفر
 • 110266 ایرج قاضی
  زمان حل: 00:07:10
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:08:46
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:13:08
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:13:54
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:14:04
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:16:27
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:16:33
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:17:06
 • 127803 مهدیه
  زمان حل: 00:17:13
 • 140755 الهه
  زمان حل: 00:18:29
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)