جدول کلمات عمومی شماره 79

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 • ج
 • ح
 • خ
 • ه
 • ع
 • غ
 • ف
 • ق
 • ث
 • ص
 • ض
 • گ
 • ک
 • م
 • ن
 • ت
 • ا
 • ل
 • ب
 • ی
 • س
 • ش
 •  
 • چ
 • و
 • پ
 • د
 • ذ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • ط
 • ظ
حل شده توسط 43 نفر
 • 110266 ایرج قاضی
  زمان حل: 00:07:57
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:09:34
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:11:40
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:13:32
 • 113248 محمدرستم زاده
  زمان حل: 00:13:46
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:15:25
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:17:57
 • 99482 محمدصدیقان قوجه بیگلو
  زمان حل: 00:19:53
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:21:44
 • 111732 عزیز سعیدی
  زمان حل: 00:26:34
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)