جدول کلمات عمومی شماره 829

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 121 نفر
 • 140362 یاشارسلیمانی
  زمان حل: 00:10:34
 • 140437 مینا
  زمان حل: 00:12:05
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:12:51
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:12:59
 • 141178 سهیلا
  زمان حل: 00:13:23
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:14:04
 • 139583 فرامرز
  زمان حل: 00:14:32
 • 140278 علی باب الحوائجی
  زمان حل: 00:14:38
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:14:47
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:14:49
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)