جدول کلمات عمومی شماره 90

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 70 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:07:18
 • 110266 ایرج قاضی
  زمان حل: 00:07:39
 • 132824 بهزاد کاظمی
  زمان حل: 00:09:20
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:09:37
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:11:24
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:12:15
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:12:34
 • 168973 مهرداد محمدخانی
  زمان حل: 00:12:54
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:13:05
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:13:12
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)