جدول کلمات گردشگری شماره 1

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 20 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:11:58
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:15:36
 • 142156 کاوه کاری
  زمان حل: 00:20:14
 • 139979 سید مصطفی علی اکبری
  زمان حل: 00:27:16
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:30:17
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:51:55
 • 139478 السلام علی الحسین(ع)
  زمان حل: 01:24:51
 • 132511 رضا بیات
  زمان حل: 02:28:33
 • 142175 کاوه کاری
  زمان حل: 16:09:23
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 10.17:24:42
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)