جدول کلمات گردشگری شماره 2

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 24 نفر
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:13:45
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:13:55
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:15:24
 • 139979 سید مصطفی علی اکبری
  زمان حل: 00:23:26
 • 142156 کاوه کاری
  زمان حل: 00:23:32
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:23:53
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:34:01
 • 139478 السلام علی الحسین
  زمان حل: 00:43:14
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:47:46
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 01:24:36
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)