جدول کلمات گردشگری شماره 134

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 16 نفر
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:14:36
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:15:37
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:16:51
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:17:09
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:18:20
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:18:52
 • 139583 فرامرز
  زمان حل: 00:22:06
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:22:28
 • 139478 السلام علی الحسین(ع)
  زمان حل: 00:23:50
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:24:55
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)