جدول کلمات گردشگری شماره 137

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 17 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:15:06
 • 139583 فرامرز
  زمان حل: 00:18:45
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:19:30
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:20:41
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:21:21
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:22:53
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:23:11
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:25:27
 • 139478 السلام علی الحسین
  زمان حل: 00:33:55
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:34:18
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
  آب...
  در...