جدول کلمات گردشگری شماره 146

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 30 نفر
 • 267602 بهروز
  زمان حل: 00:08:37
 • 124129 ارشام رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:08:39
 • 240656 بهروز قدیمی
  زمان حل: 00:10:19
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:12:34
 • 140362 یاشارسلیمانی
  زمان حل: 00:14:46
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:15:15
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:15:37
 • 134044 لیلا کلانتری
  زمان حل: 00:15:56
 • 261845 شیلا شایسته فر
  زمان حل: 00:15:57
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:16:19
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)