جدول کلمات گردشگری شماره 21

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 15 نفر
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:16:52
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:17:09
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:30:30
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:32:00
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:34:43
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:37:13
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:39:53
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:47:38
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:48:55
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:53:08
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)