جدول کلمات گردشگری شماره 23

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 14 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:11:03
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:17:04
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:19:37
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:21:33
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:24:49
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:25:18
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:25:50
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:32:45
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:32:48
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:48:54
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)