جدول کلمات گردشگری شماره 252

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 15 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:10:49
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:11:13
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:14:45
 • 240656 بهروز قدیمی
  زمان حل: 00:15:13
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:15:57
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:20:29
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:20:45
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:22:17
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:25:36
 • 206044 H
  زمان حل: 00:26:52
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)