جدول کلمات گردشگری شماره 296

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 13 نفر
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:10:26
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:13:49
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:14:54
 • 206306 yari
  زمان حل: 00:22:48
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:30:35
 • 138360 محمدصدیقان
  زمان حل: 00:30:54
 • 55004 jamshid
  زمان حل: 00:33:32
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:35:12
 • 228115 نورخدا
  زمان حل: 00:39:58
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:57:28
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
13 دش...
عمودی
  بغل
3 عود
  می...
  بی...
11 ذخ...
12 ق...
  ط...
  عق...