برو برای حل این جدول

جدول کلمات گردشگری شماره 6

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 26 نفر


 • ارشام رمضانی بدلبو
  0:10:5
 • حمیدرضا توکلی
  0:11:48
 • فاطمه خسروی
  0:13:4
 • رضا مارینی
  0:14:22
 • علی رمضانی بدلبو
  0:14:24
 • بهروز
  0:15:23
 • علی خانی
  0:15:48

 • 0:17:39
 • حمیدرضا توکلی
  0:17:53

 • 0:20:51
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- ارگی تاریخی حومه شهرستان درمیان و در شرق شهر بیرجند
1- دومین شهر بزرگ کشور ترکیه
2- خراب
2- شهری در استان لرستان
2- محصول
3- گذرگاه خون
3- گذشتن
3- ابتدا
3- ابزار اضافه لازم
4- مداد باریک نویس
4- خا…
4- فر…
5- تیم …
5- نانی که از…
5- رو…
5- اشاره …
6- مقام طلا…
6- شخص غ…
6- س…
6- کشور…
7- هنوز…
7- تنها سنگ…
7- مرکز ک…
8- ویتام…
8- عصاره گرفته شده از میوه ها که مو…
8- میو…
9- شهری د…
9- چند…
9- م…
10- سوره نود…
10- رن…
10- نا…
10- په…
11- سرخ…
11- مشکین …
11- خمر…
11- اصل …
12- قوم…
12- بارا…
12- ه…
13- زن…
13- د…
13- متراد…
13-
14- سنگ رسوب…
14-
14- صداقت و…
15- شهری در است…
15- شهری در حومه تهران …
عمودی
1- سد استلن اردبیل
1- ناحیه ای در استان مازندران و از توابع شهرستان چالوس
2- مسابقات سراسری ورزشی
2- دشتی بیابانی در منطقه جنوب شرقی ایران و یکی از شگفت انگیز ترین عوارض بیابانی دنیا
2- رود مصر
2- عمل منافق
3- نیم صدای الاغ
3- ذریه
3- الگو
3- ستاره جدولی
4- کاشف …
4- شرکت اتومبیل…
4- شهری در استان اذربایجان غرب…
5- اتش ز…
5- جع…
5- شهر ارامگ…
5- علامت …
6- تفنگ…
6- هنوز …
6- هر نفسی که فرو میرود .......…
7- خ…
7- نخ های سست و …
7- دهمین شهر بزرگ اتحاد…
8- به گردشگران توصیه میشود حتما بازدید از این…
8- از توا…
8- ر…
9- زنجب…
9- ش…
9- زبان و گوی…
10- شهری در …
10- نفس…
10-
11-
11- نا…
11- تیر…
11- اشاره به کسی که ن…
12- س…
12- د…
12- برجسته…
13- انچه فنا و زوال نمی…
13- رها …
13- مخف…
13- ت…
14- گوسف…
14- اتوبان شرق…
14- ان…
14- خا…
15- شانزدهمین ایال…
15- از اثار تاریخی و از ن…