جدول کلمات گردشگری شماره 7

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 21 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:11:19
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:16:00
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 00:24:55
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:26:31
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:31:12
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:33:45
 • 139478 السلام علی الحسین(ع)
  زمان حل: 00:37:25
 • 142175 کاوه کاری
  زمان حل: 06:57:59
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 67.19:07:54
 • 82978 مهری
  زمان حل: نامشخص
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)