جدول کلمات گردشگری شماره 7

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 13 نفر
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:10:48
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:11:19
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:16:00
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:16:44
 • 206044 H
  زمان حل: 00:19:31
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 00:24:55
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:26:31
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:31:12
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:33:45
 • 139478 السلام علی الحسین
  زمان حل: 00:37:25
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)