جدول کلمات گردشگری شماره 61

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 16 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:15:18
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:17:53
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:20:32
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:22:59
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:24:20
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:25:40
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:28:46
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:32:27
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:34:08
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:35:20
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)