جدول کلمات گردشگری شماره 60

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 15 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:09:56
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:14:18
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:14:52
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:19:57
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:21:56
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:24:38
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:24:59
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:25:17
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:36:38
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:40:39
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)