جدول کلمات گردشگری شماره 71

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 14 نفر
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:08:25
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:11:51
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:12:18
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:15:24
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:16:10
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:16:27
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:21:00
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:23:54
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 00:30:04
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:34:00
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)