جدول کلمات گردشگری شماره 73

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 14 نفر
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:07:49
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:13:35
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:14:25
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:14:57
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:15:48
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:18:09
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:21:08
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:36:30
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:37:44
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:57:39
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)