جدول کلمات گردشگری شماره 84

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 23 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:16:30
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:16:33
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:20:16
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:21:57
 • 139583 فرامرز
  زمان حل: 00:22:55
 • 140362 یاشارسلیمانی
  زمان حل: 00:23:18
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:25:01
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:26:44
 • 139478 السلام علی الحسین(ع)
  زمان حل: 00:31:27
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:31:54
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)