جدول کلمات گردشگری شماره 89

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 9 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:11:03
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:16:24
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:18:20
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:19:40
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:20:05
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:20:16
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:23:31
 • 90598 سید جواد احمدزاده
  زمان حل: 00:34:19
 • 82978 مهری
  زمان حل: 01:23:01
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)