جدول سودوکو سخت 1071

 • وضعیت:
 • زمان: نامشخص
دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان های حل را مقایسه کنید
اشتراک گذاری در تلگرام

حل شده توسط 15 نفر

 • 240523 زرا
  زمان حل: 00:09:05
 • 240638 ش
  زمان حل: 00:10:30
 • 240459 shadpey
  زمان حل: 00:10:52
 • 240578 رجبی
  زمان حل: 00:11:24
 • 240483 [240483]
  زمان حل: 00:18:39
 • 240557 [240557]
  زمان حل: 00:21:33
 • 240579 [240579]
  زمان حل: 00:21:55
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:24:07
 • 240566 afshari
  زمان حل: 00:35:25
 • 240556 حسین
  زمان حل: 00:37:52
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)