جدول کلمات سخت شماره 430

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 73 نفر
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:11:16
 • 121768 HamedJim
  زمان حل: 00:11:54
 • 140362 یاشارسلیمانی
  زمان حل: 00:11:54
 • 140995 poorya farhangi
  زمان حل: 00:13:04
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:13:28
 • 142413 آقا دانایی
  زمان حل: 00:14:02
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:14:30
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:14:40
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:14:45
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:14:51
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)