راهنمای حل جدول: حرف د

کلمه
داءالاسد
داءالفیل
دائر
دائم
دائم و پیوسته
دائم و همیشه
دائمی
دائمی و ابدیت
دائمی و همیشگی
دائن
داالن
دابرات
داثر
داج
داچک
داخل
داخل شدن
داخل چیزی
داخل حاشیه
داخل شدن
داخل كردن محلول در زیر پوست بدن یا درون رگ با سوزن
داخل كعبه
داخل و درون
داخل کردن داروی مایع با سورنگ به خون
داخل کعبه
داخلی ترین بخش فرابر میوه
داخلی ترین بخش فرابر میوه كه در بسیاری از میوه ها سخت و محكم است
داخلی ترین پرده از پرده های مغز
داخم
داد
<< < نمایش رکورد 1 تا 30 از 2172 رکورد